Τι Είναι Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί μια επιστήμη υγείας που σαν σκοπό έχει τη μείωση του πόνου καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικότητας όταν και οπουδήποτε αυτή έχει διαταραχτεί. Πρώτη και κύρια παρέμβαση είναι η λεπτομερής λήψη ιστορικού του πάσχοντος, η οποία οδηγεί στην κατάλληλη επιλογή «εργαλείων» για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η ολιστική προσέγγιση δίνει το βέλτιστο […]

Τενοντοπάθεια Ώμου

Η συγκεκριμένη πάθηση αποτελεί μια συχνά εμφανιζόμενη επώδυνη κατάσταση του άνω άκρου,με τους προκλητικούς παράγοντες να ποικίλουν. Ωστόσο,σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των Leong et al. οι παρακάτω αιτίες είναι και οι πιο συχνές για την εμφάνιση τενοντοπάθειας στην ωμική ζώνη. 1.Ηλικία άνω των 50. Ο χρόνος δυστυχώς είναι αμείλικτος με όλους και […]

Φυσικοθεραπεία Και Πόνος

Υπάρχει μία αντίληψη ότι η φυσικοθεραπεία είναι μία θεραπευτική μέθοδος, η οποία μπορεί μερικές φορές να είναι επώδυνη. Αυτό αποτελεί μία λανθασμένη αντίληψη, δεδομένου ότι οι περιπτώσεις στις οποίες ο πόνος εξαλείφεται με πόνο, είναι ελάχιστες. Ο πόνος είναι συνδυασμός σωματικών και συναισθηματικών διεργασιών και η εφαρμογή επιπρόσθετου πόνου μέσω των φυσικοθεραπευτικών μεθόδων θα καθυστερούσε […]